ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Отворен конкурс за подршку микро и малим предузећима
Извор: Регионална привредна комора


 Развојни програм Европски ПРОГРЕС објавио је јавни позив за доделу бесповратне помоћи предузетницима, микро и малим предузећима са циљем да се повећа производња и створе услови за отварање нових радних места. Европска унија и Влада Швајцарске су за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде у 34 општине југоисточне и југозападне Србије, определиле укупно 250.000 евра. Јавни позив биће отворен до 10. јуна 2016. Право учешћа на конкурсу имају предузетници, микро и мала предузећа која су регистрована 2013. или 2014. године на територији једне од 34 општине обухаваћене програмом Европски ПРОГРЕС. Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву, да имају остварену пословну добит на крају 2015. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. Програм ће подржати најмање 12 пројеката, а додељена средства по пројекту не могу прећи 25.000 евра за мало предузеће и 15.000 евра за микро предузеће или предузетника, подносиоци пројеката треба да обезбеде финансијско учешће од 30% од тражене вредности донације. Европски ПРОГРЕС неће додељивати новчана бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављена опрема или пружене услуге које треба да допринесу повећању продуктивности, отварању нових радних места и ширењу тржишта. Предуслов за финансирање пројеката јесте спремност апликаната да спроводе активности друђтвено одговорног пословања.

 Како би приближио услове конкурса, Европски ПРОГРЕС ће у периоду од 18. до 28. априла 2016. године одржати информативне сесије на југоистоку и југозападу Србије и то у:
Врању, Лесковцу, Књажевцу, Новом Пазару, Ивањици, Пријепољу, Бујановцу и Нишу.
 ВРАЊЕ понедељак, 18. април 2016. у 11 часова Бизнис инкубатор центар (Радничка 5, Управна зграда Јумка, ИВ спрат)
 БУЈАНОВАЦ уторак, 19. април 2016. у 12 часова Амфитеатар Економског факултета из Суботице у Бујановцу
 ЛЕСКОВАЦ среда, 20. април 2016. у 11 часова Центар за стручно усавршавање у образовању (Лесковачког одреда 6) Више информација о самом позиву као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту Европског ПРОГРЕСа хттп://www.еуропеанпрогрес.орг/позиви/ср/